Curanda Vård Assistans AB har varit aktiv i Nacka kommun sedan 1996 och grundades av Pirjo Leppiaho Tuunainen. Vi var bland dem första privata hemtjänstöretagen som auktoriserades i Nacka. Vi började enbart med hemtjänst och ny har vi utökad företaget med boendestöd, huhållsnärä tjänster, personlig assistenter samt medicinskt fotvård.

Curanda Vård Assistands AB, ©2010 Gustavsviksvägen 1 13236 Saltsjö-Boo
tel:08 715 44 30, fax: 715 44 50, Webdesign av Mika Leppiaho