Hemtjänst
Personal

Värksamhetens inriktning

Med kompetent personal som har tålamod och är flexibla ser vi till att ni ska kunna bo kvar i er invanda miljö och få en god omvårndnad, service och den hjälp som ni har behov av. Vi bemöter er med respekt och värdighet samt att vi tar hänsyn till er integritet och självbestämmande.

Vi utformar insatserna utifrån helhetssynen, era enskilda behov och förutsättningar.Vi bidrar till att ni kan behålla och utveckla erat sociala nätverk.


Curanda Vård Assistands AB© ,2010 Gustavsviksvägen 1 13236 Saltsjö-Boo
tel:08 715 44 30, fax: 715 44 50, Webdesign av Mika Leppiaho