Hemtjänst
Personal

Metoder

Vi arbetar med hänsyn till det humanistiska synsättet och ser individen här och nu och utformar hjälpen utifrån förutsettningarna och behoven. Vårt viktigaste mål är att skapa trygghet och vi tar hänsyn till integritet, självbestämmande, etniska, religiösa samt kulturell bakgrund. Att arbeta med människor som har behove av hjälp så måste man vara lyhörd och flexibel och det visar personalen genom att arbeta på ett värdigt och respektfull sätt samt hjälper et att bevara och stärka dem funktioner som finns.


Kontaktmanaskap

Curanda Vård Assistans arbetar områdesvis och detta innebär att ni har en arbetslag på några personer som kommer till er och ger en god omvårdnad och stöd. En av personalen blir er kontaktman och har ansvaret över omvårdnaden och det innebär att kunden är i fokus. Personen beställer tid till läkare, tar kontakt med anhöriga om ni har gett tillåtelse, bokar tid till frisören, tandläkare m.m


Kvalitetsarbete

Vi följer upp kundens behov i vårt dagliga arbete, bland annat genom journalskrivining och dokumentering av avvikelser.
När ni behöver lämna nyckeln till oss så kommer vi skriva ett avtal mellan oss och det innebär att vi använder nyckeln enlight överenskommelse. Vi säkerställer nyckelhanteringen genoma att vi har ett brandsäkert nyckelskåp med kodat lås samt identifikationslösa brickor.


Sydpunkter eller klagomål?

Vi har särskilda rutiner för klagomålshantering. Varje enskild kund har en infomationspärm om Curanda. Där finns omvårdnadsplan, arbetsplan och information om synpunkter och klagomål. Sydpunkt- och klagomålsblankett fylls i av kunded eller anhöriga, som vidarebefordras till kontoret till Sirpa Puolakanaho eller Elisabeth Mikko.
Där kommer de att hantera ärendet på ett effektivt sätt och åtgärda det så fort som möjlight. Det går självfallet att ringa eller mejla till oss.

Vi är tacksamma för synpunkter och klagomål som ger oss möjlighet att förbättra oss.


Curanda Vård Assistands AB, ©2010 Gustavsviksvägen 1 13236 Saltsjö-Boo
tel:08 715 44 30, fax: 715 44 50, Webdesign av Mika Leppiaho